ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ // ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Το τμήμα ελευθέρου και γραμμικού σχεδίου του lab2art λειτουργεί από το 2010 και προετοιμάζει τους υποψήφιους για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, των ΤΕΙ αλλά και τη δημιουργία φακέλου για τις σχολές του εξωτερικού.

 

Βασικός στόχος μας είναι η πλήρης κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου από την πλευρά των υποψηφίων, καθώς και η άριστη προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών των εισαγωγικών εξετάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στην εξάσκηση για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων όσο και στην απόκτηση αισθητικών κριτηρίων και εικαστικής αντίληψης.

 

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται παρακολουθώντας τον προσωπικό ρυθμό του κάθε υποψηφίου και καθοδηγώντας τον με σοβαρότητα και συνέπεια, κατά τη διάρκεια εξέλιξης του σχεδίου του.

 

Τα εκμαγεία (προτομές, ανάγλυφα, ολόσωμα) και οι ποικίλες συνθέσεις αντικειμένων καθώς και η σπουδή μοντέλου εκ του φυσικού, συμβάλλουν στην άρτια μελέτη κάθε εικαστικού προβλήματος.

Η πλήρως εξοπλισμένη βιβλιοθήκη με ελληνική και ξένη βιβλιογραφία συντελεί στην διεύρυνση των γνώσεων των υποψηφίων σπουδαστών μας και στη συγκρότηση μιας σφαιρικής άποψης πάνω στην πορεία της εικαστικής σκέψης και ιστορίας.

 

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των υποψηφίων σπουδαστών μας στις εξετάσεις τους είναι η ποιότητα εκπαίδευσης που προέρχεται από την μακρόχρονη διδακτική και καλλιτεχνική εμπειρία των καταρτισμένων καθηγητών της σχολής μας.

Οι διδάσκοντες είναι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή Αρχιτεκτονικών – Μηχανικών του ΕΜΠ.Λειτουργεί κάθε Σάββατο

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ