ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ // ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 

" I spend much more time looking at art history and at different references to art than I do at actual objects.

Jeff Koons, Interview Magazine


Το μάθημα της ιστορίας της τέχνης αφορά τη μελέτη των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών  (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) από την προϊστορία έως σήμερα. Όπως σε όλη βέβαια την επιστήμη της ιστορίας της τέχνης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Δυτική τέχνη από τον Μεσαίωνα μέχρι τον μοντερνισμό.

 

Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης του Lab2art αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων ζωγραφικής, ελεύθερου σχεδίου, κεραμικής και αγιογραφίας, ενώ είναι υποχρεωτικό μάθημα και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα προετοιμασίας υποψηφίων για την Α.Σ.Κ.Τ.

 

Η Ιστορία της Τέχνης αποτελεί ένα εργαλείο για μια σφαιρική προσέγγιση της τέχνης. Στόχος των μαθημάτων είναι η ανάπτυξη της κριτικής αξιολόγησης των σπουδαστών, η προσφορά ερεθισμάτων πάνω στην εικαστική γλώσσα καθώς και η επεξεργασία και ερμηνεία των έργων τέχνης.

 

Η διδασκαλία περιλάμβανει προβολές οπτικοακουστικού υλικού, διαλέξεις και συζητήσεις με καλλιτέχνες και καθηγητές εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, εργασίες και projects τόσο ατομικών όσο και ομαδικών, επισκέψεις σε μουσεία, εκθεσειακούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις.Λειτουργεί κάθε μάθημα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ