ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗTo Lab2art στο τέλος κάθε κύκλου σπουδών,χορηγεί στους σπουδαστές πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών που έχουν παρακoλουθήσει αλλά και οι επιδόσεις τους.

 

Παροχές πρός απόφοιτους

 

• Δημιουργία φακέλου εργασιών για εύρεση εργασίας.


• Ειδική έκπτωση για συμμετοχή σε σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούνται

κατά τη διάρκεια του έτους και αφορούν διαφορετικά πεδία της Τέχνης.


• Δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις και events που διοργανώνει το Lab2art ετησίως,

στο χώρο του ή σε άλλους χώρους.


• Προώθηση των έργων τους μέσα από την ιστοσελίδα του lab2art.